آیین سومین سالگرد درگذشت دکتر حسین نجاری برگزار می شود

آیین سومین سالگرد درگذشت دکتر حسین نجاری برگزار می شود

روز پنجشنبه مراسم سومین سالروز درگذشت مرحوم دکتر حسین نجاری در قطعه ۳۰۷ بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲