سال تمام شد اما قطعات ارائه شده به مگاموتور همچنان بلاتکلیف است

سال تمام شد اما قطعات ارائه شده به مگاموتور همچنان بلاتکلیف است

قطعاتی که طی زمستان امسال به مگاموتور ارائه کرده ایم به طور ۱۰۰ درصدی بلاتکلیف مانده و با توجه به نوسانات ارزی اخیر هنوز پیرامون آن صحبت و گفت وگویی انجام نشده است.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
واردات خودرو همچنان در بلاتکلیفی/ دستورالعمل واردات ایراد دارد

واردات خودرو همچنان در بلاتکلیفی/ دستورالعمل واردات ایراد دارد

مطابق اعلام نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی دستورالعمل نوشته شده برای واردات خودرو ایراد اساسی دارد

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲