بورس کالا روند عرضه خودرو را شفاف کرد / دلالان از بورس کالا جاماندند

 بورس کالا روند عرضه خودرو را شفاف کرد / دلالان از بورس کالا جاماندند

عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان استان تهران می گوید: با عرضه خودرو در بورس کالا دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شده است.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲