فروش خودرو باید تابع دستورالعمل ۸ بندی دولت انجام شود
رییس جمهور:

فروش خودرو باید تابع دستورالعمل ۸ بندی دولت انجام شود

به گفته رییسی فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید تابع دستورالعمل ۸ بندی صادرشده از دولت انجام شود.

تاریخ انتشار :۱۶ خرداد ۱۴۰۲