چالش های جدی قطعه سازان در مدت اخیر

صنعت قطعه سازی به عنوان کلیدی ترین عضو زنجیره خودروسازی امروزه در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد. در این سالها عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند که موجب تضعیف قطعه سازان شده اند و در ادامه به بررسی چالش های قطعه سازان در مدت اخیر می پردازیم.

۱۴۰۲-۰۳-۲۷ - ۱۰:۰۶


با ورود چین به کشور فاتحه قطعه سازان داخلی خوانده است

عضو هیات مدیره شرکت سیف صنعت می گوید: در صورت ورود شرکت های خارجی خصوصا چین به داخل کشور فاتحه شرکت های قطعه سازی داخلی خوانده است.

۱۴۰۱-۰۶-۲۲ - ۱۱:۲۰