اتاق بازرگانی به‌مثابه میانجی‌گر دولت و بخش خصوصی

اتاق بازرگانی به‌مثابه میانجی‌گر دولت و بخش خصوصی

حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
۶۰۰ دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه می شود

۶۰۰ دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه می شود

اخیرا طرح عرضه خودرو در بورس کالا در شورای عالی بورس تصویب شد و حالا در عرضه نخست، ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن، ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه می‌شود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲