ایران خودرو وسایپا خصوصی می شوند؟

رئیس‌جمهور دستور خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا را صادر کرده است. این وعده سال‌هاست که مطرح می‌شود. آیا این با امکان عملی شدن آن وجود دارد؟

۱۴۰۱-۰۳-۲۹ - ۱۶:۱۲