قطعه‌سازان تهران این هفته هیات مدیره برمی‌گزینند

قطعه‌سازان تهران این هفته هیات مدیره برمی‌گزینند

آکادمی هتل المپیک تهران روز سه شنبه ۲۸ تیرماه میزبان مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران خواهد بود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲