چالش بزرگ قطعه سازان مطالبات و کمبود نقدینگی است

مدیرعامل شرکت رنگ و رزین خوش می گوید: درحال حاضر مشکل نرخ ارز حل شده و چالش بزرگ ما مطالبات و کمبود نقدینگی است.

۱۴۰۲-۰۱-۲۲ - ۱۲:۲۷