خودرویی‌ ها برای واگذاری نیاز به قیمت گذاری ندارند

خودرویی‌ ها برای واگذاری نیاز به قیمت گذاری ندارند

رییس سازمان خصوصی سازی امروز در صفحه توییتر خود دوباره بر واگذاری سهم دولت در بلوک خودرویی‌ها تاکید کرد و اطلاعیه‌های عرضه خودرویی‌ها برای فروش زیر مجموعه خود را بدون هماهنگی این سازمان عنوان کرد.

تاریخ انتشار :۱ فروردین ۱۴۰۲