آیا سرمایه زرماکارون برای ورود به صنعت خودروسازی کافی است؟

آیا سرمایه زرماکارون برای ورود به صنعت خودروسازی کافی است؟

شرکت زرماکارون که برای بازپرداخت بدهی ارزی خود به بانک توسعه صادرات، تلاش دارد با فروش سهام، این بدهی را تسویه کند، ادعای سرمایه‌گذاری کلان برای ایجاد کارخانه خودروسازی را کرده است.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲