انفعال شورای رقابت خودرو را گران کرد

انفعال شورای رقابت خودرو را گران کرد

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در رابطه با ورود این سازمان به موضوع خودرو گفت: اگر کالایی به‌ میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه کالا در بورس هم به ‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند.اما زمانی که کالایی به‌ میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولید‌کننده رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولید‌کننده است.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲