سومین مرحله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه
این هفته انجام می‌شود؛

سومین مرحله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه

منطقی گفت: در این هفته شاهد سومین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو خواهیم بود.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲