ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شد

ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شد

مرحله سوم ثبت‌نام عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شد.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲