سعیدعلیزاده مدیرعامل سایپایدک شد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حکمی سعید علیزاده را به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره سایپایدک منصوب کرد.

۱۴۰۱-۰۷-۱۶ - ۱۰:۵۶