عدم تعدیل قراردادها امکان برنامه ریزی یک ماهه را هم از قطعه سازان سلب کرده

عدم تعدیل قراردادها امکان برنامه ریزی یک ماهه را هم از قطعه سازان سلب کرده

مدیرعامل شرکت مهرگان قطعه مسعود دررابطه با موضوع تاخیر در تعدیل قراردادها می گوید: این موضوع طی چندین سال گذشته همواره گریبان گیر ما بوده است و در شرایط کنونی  بیشترین تاثیر خود را روی برنامه ریزی و  روند تولید اعمال خواهد کرد.

تاریخ انتشار :۱۲ خرداد ۱۴۰۲
کاهش ۵۰ درصدی سرمایه قطعه سازان بواسطه تاخیر درتعدیل قرارادادها

کاهش ۵۰ درصدی سرمایه قطعه سازان بواسطه تاخیر درتعدیل قرارادادها

تاخیر درتعدیل قرارادادها ارزش سرمایه ما را براساس تورم موجود به نصف کاهش داده است. علاوه برآن عدم وجود نقدینگی توان ادامه حیات را از ما سلب کرده  

تاریخ انتشار :۱۲ خرداد ۱۴۰۲