توسعه صادرات قطعات در گرو رفع موانع تولید است

سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی تهران معتقد است بدون تشکیل اتاق های فکر توسط وزارت صمت مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی و چشم اندازهای ترسیم شده در بخش تولید و صادرات خودرو و قطعات محقق نخواهد شد.

۱۴۰۰-۰۶-۱۴ - ۱۵:۵۷