بنگاه‌داری دولت به بهانه تنظیم گری در صنعت خودرو /بورس کالا هم زیر بار سیاست‌های دستوری رفت

بنگاه‌داری دولت به بهانه تنظیم گری در صنعت خودرو /بورس کالا هم زیر بار سیاست‌های دستوری رفت

در حالی انتظار می‌رفت با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، سایه سیاست‌های دستوری از سر صنعت و بازار خودرو کشور تا حد زیادی کمرنگ شود، رفتارها و بخشنامه‌های اخیر در این ماجرا، تردیدهایی جدی را بابت تعدیل این سیاست‌ها ایجاد کرده است.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲