راه حل افزایش کیفیت خودرو ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی است

راه حل افزایش کیفیت خودرو ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی است

سخنگوی وزارت صمت گفت: هدف‌گذاری سطح کیفی خودرو در سال ۱۴۰۱، پنج درصد نسبت به سال قبل ارتقا یافته است.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲