در طراحی خودرو جزء بهترین های آسیا هستیم

در طراحی خودرو جزء بهترین های آسیا هستیم

منوچهرمنطقی در مصاحبه ای گفته است: در حوزه طراحی خودرو دو مرکز خیلی قوی داریم که نمی‌گویم معادل بهترین‌های اروپا است اما معادل بهترین‌های آسیا است.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲