نبود قطعات یدکی اصلی در بازار مردم را با مشکل مواجه کرده است

نبود قطعات یدکی اصلی در بازار مردم را با مشکل مواجه کرده است

نیک آیین گفت:کمبود قطعات اصلی در بازار، زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است؛ برخی این قطعات بی کیفیت را در بسته بندی قطعات اصلی و با نشان معروف به بازار عرضه می‌کنند

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲