واردات خودرو در ازای صادرات فرش ؟

واردات خودرو در ازای صادرات فرش ؟

واردات خودرو در قبال صادرات فرش موضوعی است که اخیرا توسط وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تکذیب شده است.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲