افزایش تولید خودرو با وجود قیمت‌گذاری دستوری/ وعده های صمت برای تعویق استیضاح

افزایش تولید خودرو با وجود قیمت‌گذاری دستوری/ وعده های صمت برای تعویق استیضاح

افزایش تیراژ و عرضه به بازار خودرو یکی از وعده‌های دولت سیزدهم و سیاستگذار خودرو بود. گرچه آمار تطبیقی ۹ماهه گذشته از رشد تولید نسبت به سال گذشته خبر می دهد، اما تولید هنوز فاصله قابل‌توجهی با هدف اعلامی وزارت صمت دارد. در چنین شرایطی وعده‌های جدیدی از این وزارتخانه به گوش می‌رسد که تحقق این اهداف نیز دور از دسترس به نظر می‌آید.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲