اجرایی شدن طرح طراوت بانک صادارت یا همان ال سی داخلی بین تولیدکنندگان

اجرایی شدن طرح طراوت بانک صادارت یا همان ال سی داخلی بین تولیدکنندگان

بیست و نهمین جلسه اعضا هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قعطه سازان خودرویی استان تهران با موضوع بررسی مشکلات بانکی تولیدکنندگان عضو این انجمن با حضور آقای مهندس اثباتی کارشناس ارشد اداره کل اعتبارات با نک صادارات ایران برگزار شد

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
تصحیح قوانین بالادستی می تواند چرخ تولید را شتاب بیشتر دهد و مشکلات قطعه سازان را به حداقل برساند
نامدار مدیر وصول بیمه اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران

تصحیح قوانین بالادستی می تواند چرخ تولید را شتاب بیشتر دهد و مشکلات قطعه سازان را به حداقل برساند

مهندس نامداری : ضمن تشکر از دعوت ایشان برای شنیدن نقطه نطرات تولیدکنندگان خاطر نشان کرد که تمام تلاش خود را برای تسهیل شرایط و همکاری بیشتر بازرسان و حسابرس های این اداره با وحدهای تولیدی به کار خواهد گرفت

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲