خودروسازان به طور دستوری و با وقت کشی از تعدیل قراردادها طفره می روند

خودروسازان به طور دستوری و با وقت کشی از تعدیل قراردادها طفره می روند

مدیرعامل گروه لک می گوید: خودروسازان بصورت دستوری و با وقت کشی از به روز رسانی قراردادها در زمان موثر خودداری می کنند و پول و سرمایه قطعه ساز را تحت عناوین مختلفی همچون بروز رسانی، پرت مواد و… نزد خود بلوکه می کنند.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲