عرضه در بورس صنعت خودرو را از مرگ حتمی نجات می دهد

عرضه در بورس صنعت خودرو را از مرگ حتمی نجات می دهد

رییس سازمان بورس به ماده یک قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که در آنها نحوه جبران خسارت‌های صنایع ناشی از قیمت‌گذاری، قطعی‌های آب، برق گاز و غیره دیده شده است و گفت: اینها سیاست‌هایی است که دولت باید در خصوص آنها تصمیم‌گیری کند.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲
رهایی خودروسازان از قیمت گذاری دستوری/ بورس؛ فرشته نجات می شود؟

رهایی خودروسازان از قیمت گذاری دستوری/ بورس؛ فرشته نجات می شود؟

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام اقدامات برای عرضه سهام دولت در مجموعه خودروسازان خبر داد و گفت: قدم‌های خوبی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری برداشته شده و امیدواریم بتوانیم بخش عمده‌ای از محصولات خودروسازان را از این سیاست حذف و با قیمت بازار عرضه کنیم.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲