پیش بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

پیش بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

قیمت خودرو در بازار کشور با نوسانات کمی همراه است. اما این نوسانات مانند ماه‌های گذشته نیست و تاثیر چندانی در وضعیت بازار ندارد.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲