قیمت گذاری دستوری خودرو حذف می شود؟

قیمت گذاری دستوری خودرو حذف می شود؟

با گذشت حدود ۱۵سال ‌از اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور، این روزها نشانه‌هایی وجود دارند که از احتمال لغو یا تعدیل این سیاست پرخسارت حکایت می‌کنند.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲