قیمت خودروهای بورسی در تعامل با شورای رقابت تعیین می شود
سخنگوی وزارت صمت:

قیمت خودروهای بورسی در تعامل با شورای رقابت تعیین می شود

سخنگوی وزارت صنعت درباره نحوه قیمت گذاری خودرو و عرضه در بورس کالا گفت: مبنای نرخ گذاری با تعامل شورای رقابت تعیین تا ضمن در نظر گرفتن منافع مصرف کننده و تولیدکننده، بازار به ثبات برسد.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲