فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شروع شد

فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شروع شد

فروش خودرو از طریق سامانه فروش یکپارچه از امروز شروع شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲