اعضای هیات مدیره ایران خودرو معرفی شدند

اعضای هیات مدیره ایران خودرو معرفی شدند

براساس مصوبات مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو در هفدهم بهمن ماه امسال، اعضای جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب و امروز هفتم اسفندماه معرفی شدند.

تاریخ انتشار :۱ فروردین ۱۴۰۲