نمایندگان مجلس: عرضه خودرو در بورس غیرقانونیست

نمایندگان مجلس: عرضه خودرو در بورس غیرقانونیست

یازده نماینده مجلس در نامه ای به شورای رقابت اعلام کردند که شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس غیرقانونی و ضدرقابتی بوده و بدلیل ایجاد سفته بازی و نوسانات غیرموجه در معاملات، عرضه باید متوقف شود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲