روند تولید قطعه سازان در بلاتکلیفی مطلق

نجفی سهی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، گفت: باتوجه به قطع انرژی، کمبود مواداولیه و نوسان نرخ ارز تولید خودرو و قطعات در بلاتکلیفی مطلق قرار گرفته است.

۱۴۰۱-۱۱-۱۶ - ۱۰:۴۸