شرایط تولید قطعه سازان سخت و نامناسب است
فعالان صنعت قطعه سازی:

شرایط تولید قطعه سازان سخت و نامناسب است

به گفته مدیرعامل شرکت ره پویان صنعت خودرو تولید به دلیل افزایش هزینه ها در شرایط خوبی به سرنمی برد و درصورتی که تیراژ خودروسازان بالا نرود ما متضرر خواهیم شد.

تاریخ انتشار :۱ فروردین ۱۴۰۲
توسعه صادرات قطعات در گرو رفع موانع تولید است

توسعه صادرات قطعات در گرو رفع موانع تولید است

سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی تهران معتقد است بدون تشکیل اتاق های فکر توسط وزارت صمت مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی و چشم اندازهای ترسیم شده در بخش تولید و صادرات خودرو و قطعات محقق نخواهد شد.

تاریخ انتشار :۱ فروردین ۱۴۰۲