عزم ایران‌خودرو برای جلب رضایت حداکثری مشتریان
ایران خودرو متعهد شد:

عزم ایران‌خودرو برای جلب رضایت حداکثری مشتریان

معاون کیفیت گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: «بر این اساس، عدم بروز ایراد با منشأ موتور و گیربکس خودروهای تارا دستی و تارا اتوماتیک که از ابتدای تیرماه تحویل مشتریان شده، است تا شش ماه یا پیمایش ۱۰هزار کیلومتر ضمانت می‌شود و چنانچه خودروهای مشمول این طرح به‌واسطه ایرادهای احتمالی کیفی در سامانه موتور و گیربکس در محدوده زمانی و پیمایشی اعلام‌شده به شبکه خدمات پس از فروش مراجعه کنند، از بسته‌های جبرانی ویژه بهره‌مند خواهند شد.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲