طراحی پلتفرم مشترک بین ایران، روسیه وچین

طراحی پلتفرم مشترک بین ایران، روسیه وچین

دبیر شورای هماهنگی صنعت خودرو پیشنهاد کرد یک پلتفرم مشترک خودرویی بین ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود.

تاریخ انتشار :۱۶ خرداد ۱۴۰۲