سرکوب قیمت تمام شده به ضرر قطعه سازان است

سرکوب قیمت تمام شده به ضرر قطعه سازان است

بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت سازه پردازان درصورتی که قیمت تمام شده سرکوب شود علاوه بر خودروسازان به ضرر قطعه سازان نیز تمام خواهد شد.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲