فاطمی امین برای دومین بار به بهارستان می رود
مجلسی ها به دنبال استیضاح؛

فاطمی امین برای دومین بار به بهارستان می رود

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح دوم وزیر صمت در نوبت مجلس است، گفت: وزیر صمت یک مرتبه در مجلس استیضاح شده و اکنون مجددا استیضاح دوم ایشان در نوبت است.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲