پرده برداری میرسلیم از مافیای واردات خودرو

پرده برداری میرسلیم از مافیای واردات خودرو

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید با واردات خودرو مخالف نیست ولی مخالف رانتی است که به ۱۰ خانواده مافیای واردات خودرو می‌رسد. به نظر او پشت پرده واردات خودرو وزارت صمت قرار دارد و به همین دلیل راجع به عملکرد وزیر از او سوال خواهد کرد.

تاریخ انتشار :۱ فروردین ۱۴۰۲