انعقاد قرار داد با دو قطعه ساز بزرگ کشور
مدیرعامل ایران خودرو؛

انعقاد قرار داد با دو قطعه ساز بزرگ کشور

در ایران‌خودرو نوین پنج برنامه را دنبال می‌کنیم. تولید خودروهای با کیفیت و کنار گذاشتن محصولات قدیمی و بی‌کیفیت نخستین برنامه ما در ایران‌خودرو است.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲