انعقاد قرار داد با دو قطعه ساز بزرگ کشور

در ایران‌خودرو نوین پنج برنامه را دنبال می‌کنیم. تولید خودروهای با کیفیت و کنار گذاشتن محصولات قدیمی و بی‌کیفیت نخستین برنامه ما در ایران‌خودرو است.

۱۴۰۱-۰۳-۳۰ - ۱۵:۱۱