چین؛ رقیب سرسخت قطعه سازان ایرانی در بازار روسیه

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ضمن برشمردن دشواری‌های خاص قطعه‌سازان ایرانی در روسیه از چینی‌ها به عنوان رقیبی قدرتمند در این بازار یاد کرد.

۱۴۰۱-۰۷-۱۷ - ۱۰:۰۵


طراحی پلتفرم مشترک بین ایران، روسیه وچین

دبیر شورای هماهنگی صنعت خودرو پیشنهاد کرد یک پلتفرم مشترک خودرویی بین ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود.

۱۴۰۱-۰۵-۱۱ - ۹:۲۶