واردات قطعه جای واردات خودرو را می گیرد؟

واردات خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است. با انتشار اسامی شرکت‌های واردکننده مشخص شد که انحصار واردات نیز در دست خودروسازان قرار گرفته است. چراکه با توجه به شرایط انتقال تکنولوژی، تنها خودروسازان هستند که می‌توانند امتیاز واردات را کسب کنند. اما آیا با واردات خودرو، تولیدکنندگان به مونتاژکاری صرف تبدیل می‌شوند؟

۱۴۰۱-۰۹-۲۰ - ۱۲:۰۰