انجام تست های سخت گیرانه برای قطعات خودرو

انجام تست های سخت گیرانه برای قطعات خودرو

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI از دو آزمایشگاه آلایندگی و سنجش ایمنی خودرو رونمایی کرد.

تاریخ انتشار :۲ مهر ۱۴۰۲