وزارت صمت به دنبال اصلاحات در معماری خودروسازی و قطعه‌سازی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح تحول خودرو، به برنامه‌های این وزارتخانه برای خودروسازی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم پرداخته و در آن از سه گام اساسی در این صنعت تا سال ۱۴۰۴ رونمایی کرده است.

۱۴۰۲-۰۱-۲۹ - ۱۰:۵۱